Welcome to Hi Tech Call LLC

Goi Dien Thoai Vietnam Calling Card - Free Call Viet Nam Trial for New Customer

Hướng dẫn

Thông báo:

 • Hiện nay toàn bộ số điện thoại cố định tại Vietnam đã bắt đầu thay đổi từ ngày 10/5/2008. Như vậy, hai thành phố lớn là Sài GònHà Nội sẽ có dải số thuê bao là 8 chữ số. 62 tỉnh thành còn lại sẽ có dải thuê bao là 7 chữ số.
 • Hầu hết các dịch vụ điện thoại cố định tại Vietnam đã được thêm số 3 vào sau mã vùng (hay trước dãy số cũ). Ví dụ
            Sài Gòn 8 + 3 = 83
           Hà Nội 4 + 3 = 43
 • Bên cạnh đó các đầu số còn lại sẽ được phân chia thêm các đầu số khác như: 6, 2, 5, 4 và sắp tới nữa là 7


Ví dụ:

 • Một thuê bao cố định trước đây có số là: 5.999999, thì nay đổi thành: 3 + 5.999999
 • Một thuê bao cố định trước đây có số là: 25.66666, thì nay đổi thành: 6 + 25.66666
 • Một thuê bao cố định trước đây có số là: 20.55555, thì nay đổi thành: 2 + 20.55555
 • Một thuê bao cố định trước đây có số là: 40.11111, thì nay đổi thành: 5 + 40.11111

*** Không có sự thay đổi nào nếu quí khách gọi Cell phone bên Vietnam ***


GIÁ CHỈ ÁP DỤNG KHI DÙNG SỐ LOCAL ACCESS NUMBER
COUNTRY RATE FROM
[cents/min]
VIETNAM
- Hà Nội 3.9
- Sài Gòn 3.9
- Tỉnh 6.5
- Cell
Phone
7.5
USA 2.7
Canada 2.7
France 2.0
Germany 1.9
Italy 2.1
China 2.1
Spain 2.1
Mexico 2.7
Nigeria 8.3
Read more >>

Bảng giá chi tiết gọi Việt Nam

Số tiền Sài Gòn/Hà Nội(848)/(844)3.9 xu/phút Các tỉnh(84)6.5 xu/phút Di động(849)7.5 xu/phút
$10 256 phút 153 phút 133 phút
$20 512 phút 307 phút 206 phút
$30 769 phút 461 phút 400 phút
$50 1282 phút 769 phút 666 phút
$100 2564 phút 1538 phút 1333 phút